18 de mayo de 2009

Visca l'amor! (1968)

1. Cançó de la malmonjada (Anónimo - Guillermina Motta)
2. No puc dormir soleta (Anónimo - Guillermina Motta)
3. Si no girau los vostres ulls (Joan Roís de Corella - Guillermina Motta)
4. Una senyora de cor galant (Anónimo - Guillermina Motta)
5. Tan belles olors haveu (Anónimo - Guillermina Motta)
6. L'amor és que m'aturmenta (Pere Serafí - Guillermina Motta)
7. Senyora, gràcia i mercès (Anónimo - Guillermina Motta)
8. Si portau din din (Valeri Fuster - Guillermina Motta)
9. Cançó del pobre marit (Josep Maria de Sagarra - Guillermina Motta)
10. Cançó del desig farsant (Josep Maria de Sagarra - Guillermina Motta)
11. Nodreix l'amor (Joan Maragall - Guillermina Motta)
12. Canticel (Josep Carner - Guillermina Motta)
13. Cançó d'un doble amor (Josep Carner - Guillermina Motta)
14. Lorelei (Gabriel Ferrater - Guillermina Motta)
15. Mester d'amor (Joan Salvat-Papasseit - Guillermina Motta)
16. Visca l'amor (Joan Salvat-Papasseit - Guillermina Motta)

No hay comentarios:

Publicar un comentario